Paradism

Čo je paradizmus?

Paradizmus je politický systém podobný komunizmu, ale nemá žiadny "proletariát". V paradistickom systéme nahrádzajú pracovnú silu proletariátu roboty, nanoroboty a počítače.

Paradizmus je založený na nových technológiách, ako roboty, genetické inžinierstvo a nanotechnológie.

Všetka produkcia, stroje, služby a zdroje, ktoré môžu byť efektívne využité aj bez zásahu jediného človeka, môžu byť znárodnené.

Znárodnenie všetkej produkcie, služieb a strojov vďaka robotom robí peniaze nepotrebnými, keďže tieto produkty, služby a stroje budú môcť byť zdarma.

Komunizmus zlyhal, pretože samotná existencia proletariátu vytvorila neefektívnosti. Bez motivácie finančného zisku by populácia nemala motiváciu tvrdo pracovať, alebo prísť s kreatívnymi riešeniami. Automatizovaná produkcia tento problém eliminuje, lebo počítače a roboty môžu byť naprogramované s takmer 100% efektívnosťou. Navyše, môžu byť viac produktívne a aktívnejšie než ľudia, keďže nepotrebujú oddychovať, spať alebo mať voľno.

Paradistické znárodnenie zahŕňa všetku pôdu a bývanie, s výnimkou rodinných domov.

V paradistickom systéme budú zvolení politici pracovať iba preto, že sú oddaní ľudstvu. Nebudú mať žiadne finančné výhody alebo moc.

Najskôr musí byť paradizmus akceptovaný demokraticky, a to ľuďmi, ktorí rozumejú výhodám sveta bez peňazí, kde je všetko dostupné každému človeku zadarmo. Napríklad, roboty na celom svete už produkujú autá iba s minimálnym zásahom ľudí, a aj tí budú čoskoro úplne nahradení robotmi.

To isté platí o jedle. Rastliny pestované na farmách budú žať roboty, s technológiou ktorá už existuje. Robotizované autá môžu doručiť produkciu priamo spotrebiteľovi, ktorý si vyberie čo chce online.

Služby budú rovnakým spôsobom poskytované presnejšie. Napríklad, chirurgickí roboti už plnia úlohy precíznejšie, než ľudskí chirurgovia.

Všetko čo môže človek robiť, môžu roboty robiť lepšie.

Preto by namiesto pracovania za peniaze mali ľudia nechať všetku prácu robotom, a ľudia by mali robiť to, čo majú radi - tvoriť, skúmať a študovať, pokračovať v umeniach, alebo meditovať a rozvíjať sa. Za týchto podmienok svet konečne dosiahne rajskú úroveň. Preto sa tento systém volá paradizmus.

Paradistický systém je už vybudovaný na Planéte Elohim, a je jediným možným ďalším krokom pre ľudstvo. Je to proces, ktorý vedie ku globalizácií (znárodneniu na svetovej úrovni). Znárodnenie v paradistickom procese prirodzene vedie ku svetovej vláde, pod ktorou bude globalizácia všetkých zdrojov vecou jednoduchej spravodlivosti pre celé ľudstvo.
Dúfam, že mnoho ľudí začne zakaldať paradistické politické strany po celom svete a podporia túto myšlienku. Paradizmus tak či tak čoskoro príde. Ale čím skôr príde, tým lepšie, lebo môže zamedziť ďalšiemu ľudskému utrpeniu, ktoré inak vyústi do strašnejších a ničivejších ekonomických pádov, ktoré nás ešte čakajú, keďže všetky ekonomické a finančné systémy práve na celom svete padajú.


RAEL, Zakladateľ Medzinárodného Raeliánskeho HnutiaPodobné videá
Paradism video
Rael on Paradism