Paradism

O paradizme

Raj na Zemi


Paradizmus nenechá nepracujúcich ľudí znudených a nečinných. Vznikne množstvo aktivít, podporujúcich šťastie a rozkvet jednotlivcov a spoločnosti ako celku.

 • Zábava
  Voľnočasové aktivity budú viac rozvinuté a dostupné zdarma.
  Ľudia sa chcú zabávať a hrať. Športoviská a zábavné parky budú rozšírené všade.


 • Vedecký výskum
  Vzdelanie bude zdarma a tí, ktorí túžia robiť vedecké výskumy a tí ktorí hľadajú zvýšenie kvality nášho života prostredníctvom ich vynálezov, budú povzbudzovaný a podporovaní.

 • Umenie
  Ľudia budú mať čas a prostriedky na to, aby sa venovali nejakej forme umenia. Umelci nám budú vytvárať prostredie čoraz krajšie a povzbudzujúcejšie. Keď nebudú existovať peniaze, budú umelecké kúsky oceňované pre ich skutočnú hodnotu. Umelci budú obdarovávať svojimi výtvormi svojich priateľov a ich okolie z lásky.

 • Cestovanie
  Doprava bude pre všetkých zadarmo, aby mohli stretávať ďalších ľudí a objavovať krásy planéty na ktorej žijú.

 • Duchovný rozvoj
  Ľudia budú podporovaní v rozvoji duchovna podľa ich voľby, aby sa tým zvyšovala úroveň ich šťastia a harmónie. Keď je niekto šťastný a v harmónii, pozitívne prispieva k pohode celej spoločnosti.

 • Vytváranie priateľstiev
  Ľudia budú tráviť svoj voľný čas tým, čo ich najviac teší: stretávaním ľudí, tancom, zábavou a milovaním.
  Tak ako je dané prírodnými zákonmi, v sexualite, podobne ako vo všetkých ostatných oblastiach, nebude nič ľuďom predpisované. Nebudú sa musieť prispôsobovať nejakému súboru pravidiel alebo správaniam. Pokým niekto rešpektuje slobodu a voľby iných ľudí, môžu slobodne vyjadrovať svoj potenciál a jedinečnosť, aby žili život po akom túžia.Sily, ktoré nás vedú k seba oslobodeniu a vytvoreniu Raja na Zemi, sú nezastaviteľné. Sú hlboko zakorenené v našom kolektívnom podvedomí. To je to, k čomu nás mal náš technologický pokrok po správnosti viesť od začiatku. Raj je neodvratný. Nezdržujme sa už dlhšie pokusmi o opravu starého systému. Nastal čas prijať Paradizmus a z tohto Sveta urobiť Raj.

Svet bez práce
Svet bez peňazí
Svet bez vlády
Poriadok vo svete
Svet bez chorôb
Raj na Zemi