Paradism

O paradizme

Svet bez chorôb


Zdravotníctvo, ktoré profituje keď sú ľudia chorí, používa všetky formy zneužívania a privádza podstatnú časť populácie do stavu toxikománie a závislosti.

Hlavným záujmom Paradizmu je dobré mentálne a telesné zdravie populácie.

Každému by mala byť venovaná najlepšia zdravotná starostlivosť, dostupná bez poplatkov. Každý život je tak drahocenný, ako ktorýkoľvek iný.

Všetky vedecké výskumy budú vykonávané ako hobby a nie ako zamestnanie. Budú motivované vlastnou vášňou, alebo túžbou prispieť ľudstvu a k zlepšeniu spoločnosti. Vedci, ale tiež umelci a všetci tí, ktorí prispejú k zlepšeniu zdravia, blaha a šťastia ľudí, budú uznávaní pre svoje zásluhy a budú velebení ako hrdinovia našej doby.

Vedcom vo všetkých oblastiach, ale najmä v medicíne, budú poskytnuté všetky prostriedky a školenia o ktoré budú žiadať. Všetky novo objavené lieky, alebo liečby budú dostupné každému zdarma.
Výskum kmeňových buniek, ktorý sľubuje obnovenie poškodených tkanív a orgánov, bude silne pozdvihovaný.
Hneď ako bude úspešný, všetky chyby alebo zranenia, či následky chorôb, genetiky alebo nehôd by mohli byť opravené, alebo im môže byť preventívne zabránené.
Starnutie by mohlo byť zastavené a dokonca obrátené.
A keď budeme schopní vedecky prekonať smrť, Paradizmus nás môže úspešne doviesť do jeho konečného cieľa: vybudovania skutočného Raja na Zemi.

Svet bez práce
Svet bez peňazí
Svet bez vlády
Poriadok vo svete
Svet bez chorôb
Raj na Zemi