Paradism

O paradizme

Poriadok vo svete


V našom súčasnom hospodárskom systéme, kde v každom rozhodnutí prevláda maximálny zisk, je malý záujem o boj so znečistením. Vzbudzuje znepokojenie až keď je už neskoro. Zdravie a pohoda ľudí a všetkých foriem života je najvyššou, ak nie jedinou prioritou Paradizmu.
Prostriedky budú použité predovšetkým na ozdravenie zeme a na udržanie bezpečia a čistoty po celý život.
To znamená bezprostrednú, jednostrannú a kompletnú demilitarizáciu, spolu s demontážou a zákazom všetkých zbraní vytvorených pre zabíjanie alebo ubližovanie ľuďom.

Pre dosiahnutie poriadku potrebuje Paradizmus v prvom rade ustrážiť rast populácie a zachovať ho na úrovni, pri ktorej naše zdroje a technológie môžu zaručiť blahobyt každému, vrátane budúcich generácií.

Aby náš život neskončil na horách odpadu, budeme potrebovať všetko recyklovateľné a napokon biologicky odbúrateľné.

VO SVETE S OBMEDZENÝMI ZDROJMI SA DAJÚ NEKONEČNÉ POTREBY ĽUDÍ PLNIŤ LEN NEKONEČNÝM RECYKLOVANÍM TÝCHTO ZDROJOV.

Biotechnológie musia byť vyvinuté pre poskytovanie všetkých komponentov biologického inžinierstva alebo materiálov, ktoré požaduje náš výrobný priemysel, aby vyrábali produkty, ktoré budú po použití rýchlo rozložiteľné prírodným recyklačným procesom. Všetko by malo byť biologické, alebo minimálne biologicky prijateľné.




Svet bez práce
Svet bez peňazí
Svet bez vlády
Poriadok vo svete
Svet bez chorôb
Raj na Zemi