Paradism

O paradizme

Svet bez vlády


V raji nie sú nijaké krajiny, pretože v raji nie sú hranice. Nie sú tam väznice, pretože tam niet polície. Nie sú tam politici, pretože tam niet ani vládnej moci. Z človeka sa nemôže stať otrok, predmet, ani nemôže byť zmenený na poslušnú ovcu. To je zločin proti ľudskosti. Človek nesmie byť riadený nikým iným než sám sebou. Človek je pánom svojho vlastného života, strojca svojho vlastného osudu. Schopnosť zorganizovať sa do harmonickej spoločnosti nie je výsledkom existencie vlády. Faktom je, že história je plná intenzívnych konfliktných vzťahov medzi ľuďmi a ich vládou. Ľudia sa usilujú byť slobodní a majú vrodené v povahe vzdorovať akejkoľvek forme autority, ktorá sa ich pokúša kontrolovať a ktorej sa musia prispôsobovať.
Aby sme udržali harmóniu a súdržnosť spoločnosti, budeme musieť opustiť myšlienku zotročovania ľudí. Žiadna autorita nemôže vziať človeku jeho zodpovednosť vybrať si sám pre seba a niesť všetky následky.


ZVIERACIE SPOLOČENSTVÁ FUNGUJÚ BEZ VLÁD

Veľké spoločenstvá zvieracej ríše výborne fungujú aj bez vlády.
V spoločnosti mravcov je kráľovná, ale tá nemá žiadnu moc. Dali sme jej nesprávne meno. Jej jedinou funkciou je klásť celý deň vajíčka. V mravčej spoločnosti neexistuje boj o moc, pretože v nej nie je miesto pre moc. Nie je v nej vláda, zákon, polícia. Každý operuje slobodne. Toto je vynikajúci príklad spolupráce. Keď mravec nesie niečo ťažké k mravenisku, ďalší dvaja mu idú pomôcť. Aj keď majú slobodnú vôľu pohybovať sa a robiť čo sa im zachce, voľne spolupracujú na vytvorení pohody celého spoločenstva a všetci majú prospech z komunity bez kompromitovania ktorejkoľvek z ich individuálnych slobôd. Povahou mravcov je spolupracovať a starať sa jeden o druhého. Mravce iba nasledujú svoje prirodzené záľuby. Nepotrebujú vládu a ani zákony, ktoré by ich usmerňovali a určovali, čo ako robiť. Nemajú nič okrem zákona prírody, zákona, ktorý je ustanovený prírodou a ktorý reguluje život všetkých tvorov.

Aj ľudia sú určení k životu v spoločnosti, a preto sa rodia s týmto prirodzeným sklonom spolupracovať, starať sa jeden o druhého, milovať a byť milovaní. Keď je to potrebné tak dobrovoľne spolupracujú. Nebudú pracovať chaoticky a neorganizovane, ale pod vedením tých, ktorí sa naskytli. Vodcovia vedú bez autority alebo moci nad ľuďmi. Dajú sa poznať podľa svojho hodnotného vedenia, a sú schopní inšpirovať ostatných, aby sa ochotne pripojili. Kedykoľvek má niečo na starosti vláda alebo autorita, musia svoje rozhodnutia ľuďom nanucovať, a preto sa budú vždy usilovať o to, aby zmenili ľudí na poslušné ovce.

Vláda potrebuje mocenské štruktúry, armádu a políciu, keďže nemôže fungovať bez vynucovania, a to vyžaduje viac a viac zákonov na uplatnenie väčšej kontroly nad ľuďmi.

V paradistickej spoločnosti existuje vodcovstvo, ale nie mocenské štruktúry... pretože nie je čo vnucovať. Všetko sa uskutočňuje na báze dobrovoľnosti.
Kedykoľvek sa objaví autorita a moc, objaví sa aj konflikt a odpor. To ľuďom berie zodpovednosť a zabraňuje im to vo fungovaní podľa zákona prírody. Výsledne to vytvára viac zmätku kvôli porušovaniu prirodzeného poriadku, ktorý by nastal.


Podobné články a videáSvet bez práce
Svet bez peňazí
Svet bez vlády
Poriadok vo svete
Svet bez chorôb
Raj na Zemi