Paradism

O paradizme

Svet bez práce


Prečo by sme mali požadovať viac práce, keď to, čo naozaj chceme, je mať viac času, viac slobody a viac zábavy?
Väčšinu práce, a čoskoro všetku prácu, ktorú robia ľudia, môžu robiť lepšie, rýchlejšie a za omnoho nižšiu cenu stroje a roboty. Roboty už vyrábajú autá na celom svete iba s veľmi malým vynaložením ľudskej práce, a aj tá môže byť čoskoro úplne automatizovaná.

ĽUDIA BY NEMALI ROBIŤ TO, ČO MÔŽU ROBIŤ STROJE

To isté platí o potrave. Rastliny pestované na farmách budú žať roboty, s technológiou ktorá už existuje. Robotizované nákladné autá môžu rozvážať výrobky priamo ku spotrebiteľom, ktorí si vyberú čo chcú online.

Služby sa stávajú plne automatizovanými. Bankomaty, online nakupovanie, telefónna služba na vyhľadanie špecifického telefónneho čísla Directory assistance, to sú len niektoré príklady. Aj chirurgické roboty už plnia úlohy precíznejšie než ľudskí chirurgovia.

ĽUDIA NECHCÚ VIAC PRÁCE. CHCÚ VIAC SLOBODY

Technológie rastú exponenciálne. Singularita, moment keď sila počítačov a ich umelej inteligencie prekoná kapacitu ľudského mozgu, sa očakáva už v priebehu desaťročia. To vytvorí prasklinu v ľudskej spoločnosti, ktorá bude vidieť šikovné stroje preberať všetky práce, nevyhnutné pre dobré fungovanie spoločnosti a jej rozvoja, zahrňujúc vedecký, technologický a snáď i filozofický rozvoj. Ľudia budú obsluhovaní strojmi omnoho pohotovejšie než ľuďmi, ale stroje budú navrhnuté tak, aby boli úplne oddané svojim pánom. Každý vyjadrí svoje potreby obrovským počítačom, ktoré budú spravovať zdroje planéty a monitorovať produkciu a distribúciu aby skvalitnili uspokojenie týchto potrieb.
Či už sme za technologickú singularitu a prevzatie kontroly strojmi alebo proti, je nepodstatné. Nemôžeme to zastaviť. Je to ako zastavenie príchodu tlačiarne, elektriny alebo internetu. Návrat späť nie je možný.

INTELIGENTNÉ STROJE VEDÚ REVOLÚCIU

Paradizmus je hnutie, ktoré najlepšie pripravuje ľudstvo na zmeny, ktoré práve dávajú zrod spoločnosti bez práce. Zvyšok politického spektra sľubuje ľuďom viac práce a vytvára iba konflikty a zmätok, čím ohrozujú naše prežitie. Dávajú nám neradostnú víziu budúcnosti, kedy to bude lepšie. Nenechajte sa podviesť. Jediné zamestnania ktoré zajtra vytvoríme, budú pre stroje. A to je veľmi dobrá vec.

DAJME PRÁCU STROJOM A OSLOBOĎME ĽUDÍ


Podobné články a videáSvet bez práce
Svet bez peňazí
Svet bez vlády
Poriadok vo svete
Svet bez chorôb
Raj na Zemi