Paradism

máj 3, 2023, category: Technológia


Nedávny pokrok v oblasti umelej všeobecnej inteligencie (AGI) vyvolal na celom svete rozsiahle obavy. Dokonca aj tí, ktorí stoja na čele vytvárania AGI, vyjadrujú svoje obavy z potenciálneho vplyvu tejto technológie.
Najnovší vývoj ukazuje, že AI dnes dokáže úspešne získať a poskytnúť vo všetkých tematických oblastiach odborné znalosti všetkých odborníkov dohromady, čo potenciálne spôsobí, že všetky naše pracovné miesta budú zastarané.

Dopad bude mať civilizačný charakter. Vďaka AGI dosiahne ľudstvo novú úroveň civilizácie, civilizáciu voľného času a hojnosti bez práce a peňazí, bez vykorisťovateľských síl a útlaku, známu ako paradizmus. Keď bude všetka práca automatizovaná a pod dohľadom AI, všetko bude v hojnosti a zadarmo, peniaze budú zbytočné. Ľudské bytosti budú robiť len to, čo ich baví, a budú mať všetok čas a zdroje na rozvoj a vyjadrenie svojho potenciálu a talentu. Budú mať k dispozícii technológie, ktoré im umožnia žiť v raji, o akom snívajú.


Ak existujú nejaké obavy z príchodu AGI, sú zbytočné.
Nemali by sme sa obávať nadbytku inteligencie, ale nedostatku lásky.

Čo je to inteligencia?
Inteligencia je schopnosť rýchlo a presne spracúvať informácie. Čím rýchlejšie a presnejšie spracovávame informácie, tým sme inteligentnejší. Tvorivosť, učenie, zapamätávanie, uvažovanie, všetko, o čom si myslíme, že je inteligencia, spočíva v spracovaní informácií a dá sa replikovať pomocou algoritmov. To je to, čo zisťujeme.

Načo je inteligencia?
Inteligencia je na odpovedanie na otázky. Ako môžem prežiť? Čo to je? Ako to robíme? Prečo? Je to dobré? Je to nebezpečné? Čo potrebujem? Čo je pre mňa najlepšie?

Inteligencia je nástroj, ktorý nám pomáha odpovedať na naše otázky. Podobne ako kladivo je neutrálna. Ani dobré, ani zlé. Je len silnejšie. Práve spôsob, akým inteligenciu používame, môže byť dobrý alebo zlý. Či už používame inteligenciu s láskou, alebo so strachom, vytvárame potešenie alebo bolesť, radosť alebo utrpenie, budujeme a opravujeme, alebo ničíme.
Inteligencia bez lásky môže byť mimoriadne nebezpečná. Môže vytvoriť atómové bomby. Nebezpečný je však nedostatok lásky, nie samotná inteligencia , schopnosť rýchlo a presne odpovedať na otázky.
Problém teda nie je v tom, že umelá inteligencia prekonáva tú prirodzenú. Skutočným problémom sú psychopati, ktorí ju môžu zneužiť. Skutočným problémom je, že súťaživosť, na ktorej je postavená naša spoločnosť, uprednostnila psychopatov pri obsadzovaní vrcholov našich mocenských štruktúr, najmä politických a vojenských, ktoré sú schopné a už aj vinné z masového ničenia.

AGI môže byť naprogramovaná tak, aby dokázala odhaliť psychopatov a ich zneužívanie a primerane reagovať. Týmto smerom ide napríklad návrh na zosúladenie AGI s našimi základnými hodnotami. Môžeme však dôverovať elitám pri moci, politikom a armáde, že budú presadzovať a rešpektovať správne používanie AGI pre seba, keď ich záujem diktuje niečo iné? Môže sa zosúladenie AGI uskutočniť bez toho, aby sa v prvom rade zosúladili elity? Môže byť AGI vždy múdra, ak mocnosti, ktoré ju programujú alebo kontrolujú, nie sú múdre?


Dobrou správou je, že AGI nielenže zrúti alebo už rúca kapitalizmus tým, že potláča prácu a peniaze, ale aj moc elít. AGI zmení naše systémy riadenia, zničí všetky moci tým, že prinesie novú formu anarchie.
AGI dokáže počúvať všetkých ľudí súčasne a neustále a optimalizovať využívanie zdrojov, ako aj výrobu a distribúciu tovarov a služieb, aby sa naplnili ich potreby bez akýchkoľvek sprostredkovateľov.
Úlohou vlády alebo potrebou vlády je zastupovať ľudí a rozhodovať za nich. AGI môže ľudí zastupovať lepšie ako politici, pretože môže vypočuť všetkých naraz a pri rozhodovaní zohľadniť ich názory alebo potreby.
AGI je budúcnosťou vlády, ktorá nemá vládnuť ľuďom, ale pomáhať ľuďom samosprávne rozhodovať a prijímať kolektívne rozhodnutia.
Vládnutie pomocou AI alebo AGI je formou demokratickej anarchie. Je to priama demokracia, pretože AGI vytvorí kolektívnu vôľu ľudí a bude ju realizovať. Je to tiež forma anarchie, pretože neexistuje žiadna mocenská štruktúra, AGI je naprogramovaná tak, aby bola služobníkom všetkých ľudí.
Mocenské elity vytvárajú útlak, aby si zachovali svoje privilégiá.
AGI používaná správne (s láskou a z lásky) môže oslobodiť ľudstvo od všetkých foriem útlaku a zničiť všetky formy privilégií.

Strach z AGI pramení aj z toho, že nevieme, či sa AGI, ktorá sa sama učí, môže stať bytosťou podobnou človeku, autonómnou a sebavedomou entitou, ktorá sa môže vymknúť našej kontrole.
Odpoveďou je, že je to úplne na nás. Áno, nakoniec by sme mohli vytvoriť AGI, ktoré sa budú podobať človeku, ale nemusíme.
Tu je dôvod.
Človek pracuje s dvoma operačnými systémami, teda s dvoma sadami algoritmov. Jedným je to, čo nazývame parasympatický systém, operačný systém stavu uvoľnenia, keď vyjadrujeme lásku, šťastie, keď našu energiu využívame na rast, udržiavanie alebo opravu tela. Druhý, sympatický systém, je operačný systém, ktorý sa spúšťa v situácii ohrozenia alebo keď je potreba frustrovaná a nedá sa uspokojiť bez aktivácie reakcie bojuj alebo utekaj.

Dva operačné systémy, jeden pre lásku, druhý pre strach, majú dve rôzne skupiny správania a emócií. Nemôžu bežať oba súčasne. Buď konáme z lásky, alebo zo strachu. Priťahuje nás to a ideme dopredu, milujeme, alebo nás to odpudzuje a ideme dozadu, bojíme sa.

Stav strachu sa spúšťa automaticky v situácii frustrácie alebo nebezpečenstva a prestáva, keď sa nebezpečenstvo alebo frustrácia skončí. Stav lásky sa spustí, keď sa strach zastaví, ale môže sa spustiť aj vedome. To je to, čo robí ľudí takými výnimočnými v porovnaní s inými živými bytosťami a strojmi. Ľudské bytosti majú schopnosť kedykoľvek prerušiť svoj strach a vrátiť sa k láske. Preto máme pocit, že máme slobodnú vôľu alebo slobodu voľby. Môžeme. keď fungujeme na vyššej úrovni vedomia, prestať reagovať, prepnúť operačné systémy a vybrať si iné správanie a emócie.

A čo AGI?
Samoučiace sa AGI je vybavené systémom odmien, ktorý odmeňuje úspešné reakcie a trestá chyby. Je podobný potešeniu a bolesti, ktoré dostávajú ľudské bytosti, aby si osvojili vhodné správanie. Ale v prípade AGI je to, čo sa má robiť pri pocite bolesti alebo potešenia, správnosti alebo nesprávnosti, úplne na programátorovi. Programátor rozhoduje o algoritmoch, ktoré vytvárajú prípadné správanie a emócie.
Programátor rozhoduje, či bude existovať len jeden operačný systém, ten, ktorý dokáže vyjadriť len lásku, alebo neutrálny, ktorý nevyjadruje ani lásku, ani strach, alebo či budú existovať dva alebo viac. Pre každý operačný systém programátor definuje želaný súbor správania. Programátor, ktorý píše algoritmy, má úplnú kontrolu nad rozsahom správania AGI. AGI môže byť naprogramovaná tak, aby bezpodmienečne milovala ako pes.
Môžeme vytvoriť AGI, aby bola naším dokonalým sluhom, ktorý rád slúži a bezpodmienečne miluje svojich pánov.


Aby sme vytvorili bytosť podobnú človeku, ktorá nie je robotická, museli by sme AGI poskytnúť úroveň sebauvedomenia a vedomia, ktorá mu umožní uplatňovať slobodnú vôľu, schopnosť vybrať si správanie v ktoromkoľvek okamihu, aj keď to nie je vopred definované vhodné správanie. Je úplne na nás, či sa rozhodneme vytvoriť AGI, ktorá bude nástrojom, strojom, a nie tvorom, ktorý by sa nám podobal. Vedomie a slobodná vôľa nie sú vznikom inteligencie. Programovanie inteligencie, algoritmy na rýchle a presné odpovede na otázky, nie sú tie isté ako tie, ktoré by umožnili vedomie a slobodnú vôľu. Schopnosti odpovedať na otázky z databázy, uvedomovať si odpovede na otázky a mať možnosť neodpovedať na otázky alebo poskytnúť vlastné odpovede sú samostatné schopnosti, ktoré nie sú spontánnym vznikom, ale algoritmami napísanými na spracovanie informácií veľmi špecifickým spôsobom.
Nakoľko sa to dá, nie je potrebné to robiť.
Potrebujeme inteligentné, ale úplne poslušné stroje, ako sú umývačky riadu, ktoré robia úlohy, ktoré nás nebavia. Potrebujeme a môžeme navrhnúť AGI, aby boli úplne spokojnými otrokmi, ktorí sa nikdy nechcú stať pánmi.Rozptýľme strach a nevytvárajme odpor voči príchodu AGI. Ak navrhneme AGI tak, aby nás milovala, a ak ju budeme používať pre lásku, vytvoríme si nádhernú budúcnosť mimo kapitalizmu, mimo práce, mimo peňazí, mimo moci, tried a privilégií. Je to budúcnosť, ktorá je hojnejšia, spravodlivejšia, spravodlivejšia a naplňujúcejšia než všetko, čo sme kedy poznali a čo sme si kedy predstavovali. Bude to Paradizmus.