Paradism

apríl 19, 2015, category: Paradizmus
Ľudia nechcú viac pracovných miest, chcú viac slobody.

1. Máj, Medzinárodný deň Paradizmu: pre svet bez práce a peňazí.


Dňa 1. Mája sa bude Hnutie za Paradizmus na celom svete, podieľať na štvrtom Medzinárodnom dni Paradizmu. Zatiaľ čo mnohí budú zaneprázdnení oslavovaním „Medzinárodného dňa práce“, dožadujúci svojich politikov o viac práce a viac peňazí, paradisti budú oslavovať vznik nového sveta bez práce, bez peňazí a bez politikov.
Paradisti odsudzujú politiky zamerané na boj s nezamestnanosťou, ako kontra-produktívne a zbytočné. Postupne, neúprosne a urýchleným tempom budú všetky pracovné miesta prevzaté čoraz inteligentnejšími strojmi, navyše kvalifikovanejšími a efektívnejšími ako sú ľudia.
Technológia nesmie byť použitá pre vojny a ničenie, ale mala by byť použitá len pre mierové účely, so zameraním na oslobodzovanie ľudí od nútenej práce a zavedenie spoločnosti blahobytu, nazývanej Paradizmus.

„Človek by nemal robiť to, čo by mohol robiť stroj“

Keď budú všetku prácu vykonávať roboty, ľudia si budú užívať svoj voľný čas na to, čo ich baví: kreatívnosť, meditovanie, zábavu... Peniaze sa stanú zbytočnými a zaniknú. Tento prichádzajúci nový svet bude skutočným rajom.
Prechod ku tejto spoločnosti, počas ktorého technológia postupne preberá naše pracovné miesta, nebude sprevádzaná väčšou núdzou a utrpením. Presne naopak. Zisk z produktivity musí byť prerozdelený pre všetkých, nielen pre niektorých ľudí.
Problém nie je v tom, že nemôžeme produkovať dostatok pre všetkých, ale v tom, že nesprístupňujeme produkciu dostatočne pre každého. To je problém, ktorý je vlastný kapitalizmu, je to systém, na ktorom sú založené svetové politiky.
Kapitalizmus bol stvorený pre zbohatnutie bohatých – vlastníkov kapitálu (odtiaľ je jeho názov). Vlastníci kapitálu, tí ktorí vlastnia výrobné prostriedky a technológiu, žnú celú úrodu automatizácie práce a zvyšujúcej sa produktivity, zatiaľ čo stále viac ľudí upadá do chudoby, keď prichádzajú o pracovné miesta a strácajú zdroj príjmu.
Skôr ako zdaňovanie bohatých, je jediným reálnym riešením spoločné vlastníctvo výrobných prostriedkov. Toto riešenie povedie k ohromnej koncentrácii nadobudnutého bohatstva a bude najlepším spôsobom rovnomerného rozloženia blahobytu a prosperity, ktoré nám naša technológia prinesie.

„Rajský život a prosperitu, ktorú si teraz užíva len Wall Street a 1% ľudí, si rovnako môže užívať aj zvyšných 99%.“
„Všetko, čo je v spoločnom vlastníctve môže byť zadarmo.“


Spoločné vlastníctvo výrobných prostriedkov umožní stav hojnosti, v ktorom môže byť všetko zadarmo. Prestaneme používať peniaze. Nebudú existovať bohatí, ani chudobní. Každý bude mať rovnaký prístup ku spotrebe.

„Človek nesmie byť otrokom, predmetom, alebo byť pokladaným ‘za ovcu’.“

V paradistickej spoločnosti neexistuje vláda, ktorá určuje pravidlá, alebo vládne ľuďom.
Nepotrebujeme politikov, ak môžeme vyjadriť svoje potreby a želania super počítačom, ktoré budú monitorovať zdroje, produkciu a distribúciu tovaru, ktorý požadujeme. Môžu rozhodnúť koľko nemocníc, koľko áut, alebo koľko rastlín potrebujeme... toto je matematický problém, ktorý dokáže super-počítač optimalizovať omnoho lepšie, ako nejaký politik, ktorého rozhodnutia sú pokrivené skrytými záujmami.

Paradizmus je forma anarchizmu, kde ľudia uznávajú Prírodný Zákon a slobodne nasledujú vedenie tých, ktorých myšlienky a skutky najviac prispievajú k ich šťastiu. Rada géniov, teda nie vláda, ponúka svoje rady alebo pokyny bez akejkoľvek vládnej moci.

Choď na stránku  1 2 3 ... 36 37 38