Paradism

júl 23, 2013, category: Bez práce


Neustále je naša výroba produktívnejšia, avšak fabriky stále potrebujú menej a menej pracovníkov. Bolo by to fajn, pokiaľ by nezamestnaní ľudia neboli vyradení z možnosti nakupovať a užívať si všetky tie vyrobené produkty. Avšak ak dnes nepracujete, vezmú vám možnosť užívať si výrobky, ktoré vyrobila a na trh priniesla technológia. Ba čo je ešte horšie, aj tí, čo prácu stále majú, sa majú horšie, keďže platy idú dole kvôli konkurencii medzi nimi, keďže aj pre nich je čoraz menej pracovných miest, a takto vlastne zaniká celá stredná trieda.

Zníženie kúpyschopnosti ľudí nie je pre ekonomiku vôbec dobré. Množstvo súkromníkov skrachuje, pretože majú slabý obrat. To reťazovo zvyšuje nezamestnanosť. Ekonomicky upadáme, degradujeme, a žiada sa od nás, aby sme si uťahovali opasky.

Určité malé percento ľudí sa však napriek tomu má veľmi dobre. Tí, čo vlastnia fabriky, továrne, technológiu, majitelia korporácií, títo všetci zarábajú neuveriteľné peniaze, a berú si výhody z nadbytočnej produktivity. Graf nižšie jasne naznačuje, že zisky korporácií prudko rastú, a platy naopak klesajú.Technológia preto spôsobuje šírenie sa chudoby, a prehlbuje sa tu finančná priepasť medzi bohatými a chudobnými. Malinké množstvo superbohatých takto vlastní drvivú väčšinu svetového bohatstva.

"Znárodnenie", alebo lepšie povedané "vyvlastnenie v prospech ľudí Zeme", ktoré chce Paradizmus navrhnúť a uskutočniť, prinesie sociálnu spravodlivosť a ukončí triedny boj, a stvorí sa tak systém, kde ľudia budú môcť voľne poberať všetky výrobky zdarma.
Vznikne rovnostárska spoločnosť, kde každý bude mať rovnaký prístup ku produktom, nikto nebude o nič ukrátený, a ani nebude mať niečoho nedostatok.

Nekonečný a trvalý mier môže na Zemi nastať iba ak sa všetko "znárodní", vyvlastní v prospech ľudu - všetka technológia, všetky výrobné prostriedky, továrne.. atď. Toto je kľúčovou vecou, ktorú Paradizmus musí nevyhnutne uskutočniť, ak chce vytvoriť spoločnosť hojnosti, kde nebudú viac existovať žiadne peniaze a žiadna práca ľudí.