Paradism

jún 30, 2013, category: Bez peňazí

Článok: Basic income versus the robots

Tento článok bude taký osviežujúci. Venuje sa problému prerozdeľovania bohatstva, zatiaľ čo automatizácia práce vytvára väčšiu nezamestnanosť a ďalšie radikálne nezrovnalosti (pozri článok "Skutočný problém, o ktorom médiá nehovoria." ).
Vlastníci výrobných prostriedkov viac bohatnú, zatiaľ čo stále sa zvyšujúci počet nezamestnaných viac upadá do chudoby.

Ako sa chystáme rozdeľovať výrobu, ktorá sa stáva čoraz viac produktívnejšou?
Prepúšťať ľudí a znemožňovať im konzumáciu produktov, je nezmyselné a kruté. Práve teraz je prerozdeľovanie bohatstva veľmi dôležitým problémom. Mnohí budú veľmi trpieť a vypuknú násilné revolúcie (ak už nevypukli). Čím dlhšie budeme čakať, tým to môže byť bolestivejšie.

Základný príjem, pravidelný hotovostný príjem pre každého, bez ohľadu na jeho zamestnanie alebo príjem, to je riešenie prezentované týmto článkom. Myšlienka, ktorá sa stále viac a viac stáva najhlavnejšou myšlienkou. Je to zaručene krok správnym smerom. Mnohí z hnutia Paradizmus si myslia, že základný príjem by mohol byť zrealizovaný v prechodnej fáze k spoločnosti bez peňazí.

Avšak, samotný základný príjem všetko nevyrieši.
Nebude chrániť pred sporom medzi tými, ktorí vlastnia technológiu a tými ktorí ju nevlastnia. Triedny systém s menšinou super-bohatých, využívajúcich väčší podiel bohatstva, je už alarmujúci (dnes už 10% ľudí užíva 83% bohatstva). A vôbec to nesmeruje k tomu, aby sa to zlepšilo.

Základný príjem by mohol umožniť kapitalizmu a menovému systému, kúpiť si viacej času. Nezmení to však základné hodnoty, ktoré prevládajú v kapitalistickej spoločnosti a ktorých sa musíme zbaviť. Hodnoty ako súťaženie, vlastníctvo, majetok, peniaze, zisk. Nijako podstatne to nezmení systém, ktorý nás udržuje v núdzi a bráni nástupu blahobytu.

Určite poznáte hru Monopoly. Čo sa stane na jej konci? Jeden z hráčov nahromadí celé bohatstvo a všetkých zruinuje. Hra končí. Jeden je vyhlásený za víťaza, ale v skutočnosti prehrali všetci. Hra nepokračuje. Víťaz už nemôže získať viac majetku, keďže všetkých zruinoval.
V obraznom vyjadrení tejto hry, by základný príjem umožnil banke dať dostatok peňazí každému hráčovi, aby mohol hrať ďalšie kolo a zostať tak naďalej v hre.
Odkiaľ by v reálnom svete mali prísť tieto peniaze? Samozrejme od bohatých, oni sú jediní ktorí ich majú. Stredná trieda, tí ktorí stále majú prácu, sa postupne stráca a tiež prepadá do chudoby, pretože súťaž o pracovné miesta znižuje mzdy. Tí najbohatší by mali byť najviac zdanení a tieto peniaze by mali ísť do rúk chudobným, ktorí by ich minuli a tak by ich vlastne opäť vrátili bohatým. Toto zachová kolobeh peňazí a hra pokračuje. Problémom je samozrejme to, že bohatí nechcú byť viacej zdaňovaní a chudobní nechcú byť chudobní. Dve triedy budú naďalej dlhodobo v rozpore!
Všimnime si, že koniec hry kapitalizmu už zažívame a chudobní vychádzajú do ulíc aby protestovali.

Základný príjem je dobrá iniciatíva pre zvládnutie nevyhnutnej redistribúcie bohatstva a pomôže kompenzovať ďalšiu tvorbu chudoby, ale nie je to riešenie. Je to len náplasť, ktorá môže stačiť na zastavenie krvácania, ale nemôže zmeniť hru.

Skutočným riešením a ako uvidíme, jediným skutočným riešením pre zmenu hry musí byť znárodnenie výrobných prostriedkov a jeho dôsledku, ukončenie intelektuálneho vlastníctva.


Slovo "znárodnenie" by bolo lepšie nahradiť slovom "komunitizácia", pretože koncept národov sa bude strácať, keď zrušíme hranice, ktoré nás rozdeľujú. Ak spoločnosť vlastní výrobné prostriedky, je to celá spoločnosť, ktorá z toho profituje a nie len niekoľkí ľudia.
Ak výrobné prostriedky vlastní menšina (alebo dokonca aj väčšina) ľudí, budú sa snažiť, aby to prinieslo príjmy a výhody len pre nich.
Nebudú sa snažiť o dosiahnutie blahobytu, ale budú usilovať o zabezpečenie ich profitu, práve udržiavaním stavu nedostatku.

Budú pokračovať v tom, čo robia teraz s obmedzovaním výroby nejakého produktu, aby zvýšili cenu, ochranou trhu a plánovaným zastaraním výrobkov, aby sa rýchle kazili. Budú prekážkou blahobytu a to bude na úkor celej spoločnosti.

Preto je znárodnenie výrobných prostriedkov jediná cesta k blahobytu, ktorý nám technológia prináša. Ak si nezvolíme ísť touto cestou, ľudstvo zažije intenzívny triedny boj medzi vrstvami. Boj medzi tými, ktorí kapitál vlastnia a tými, ktorí nie sú vlastníci kapitálu. A priepasť medzi nimi sa bude čoraz viac zväčšovať s pribúdajúcim technologickým pokrokom.

Znárodnenie výrobných prostriedkov prinesie navyše ďalšiu výhodu, koniec triedneho systému. Tým sa zrodí rovnostárska spoločnosť, kde môžu mať všetci rovnaký prístup ku konzumácii a nikomu nebude nič chýbať.

To tiež prináša koniec autorských práv a intelektuálneho vlastníctva. Všetko, každý nový výtvor, každá nová myšlienka bude môcť byť priamo kopírovaná po celej planéte. Vzostup 3D tlače oslobodenej od autorských práv ohromne uľahčí produkciu a prinesie blahobyt oveľa rýchlejšie ako kapitalistický korporativizmus, ktorý sa naopak snaží tomu zabrániť.

Dúfajme, že revolúcia ktorá príde bude viesť práve k tomuto. Paradisti (členovia a sympatizanti hnutia a myšlienky Paradizmu) sa vyzývajú, aby v diskusiách uprednostnili problémy, ktoré sú najkritickejšie a neboli ešte prerokované. Bude veľkým sklamaním, ak požiadavky protestujúcich v uliciach vyhasnú na ústupkoch podobných základnému príjmu. Trvalý sociálny mier môžeme dosiahnuť len znárodnením technológie a výrobných prostriedkov.


Podobné články a videá:
Skutočný problém, o ktorom médiá nehovoria
Planned obsolescence and the deferring of the abundance
The ending of copyright laws and intellectual property