Paradism

jún 26, 2013, category: Bez práce

Článok: "Que ferons-nous des humains quand les robots feront le travail ?"
(Čo bude s ľuďmi, keď budú pracovať roboty?)Tento článok je zaujímavý, pretože nás núti uvedomiť si, že robotizácia zaujíma miesto zrýchleným tempom a robí z nás nezamestnaných. Dokonca to ohlasuje návrat do "raja" kde človek viac nemusí pracovať.
Ale tento článok tiež odvracia zbytočný strach z prichádzajúcej spoločnosti bez práce: "Čo bude s ľuďmi, keď budú pracovať roboty?".

Tento strach je šírený štandardnými médiami, ktoré sú riadené mocnosťami a ktoré samozrejme vidia, že ich záujmy a moc sú priamo ohrozené príchodom tejto novej spoločnosti.

Tento článok, podobne ako veľa ďalších, sa nevenuje problému nezamestnanosti.
Vyhýbalo by sa to skutočnému problému, ako rozdeľovať produkciu, ktorá je stále viac automatizovaná.

Sme ustráchaní zo zvyšujúcej sa nezamestnanosti a tým sa neopatrne vystavujeme nespravodlivosti v rozdeľovaní produkcie. Nezamestnaní, ktorých počet narastá, nemajú možnosť konzumovať túto rastúcu produkciu.
Musíme dokázať prerozdeliť obyvateľstvu to, čo nám produkujú roboty.
Toto je skutočný problém dneška a je to dôvod, prečo milióny ľudí na svete vychádzajú do ulíc. Ale nikdy to týmto spôsobom nie je prezentované. Naša pozornosť býva odvrátená rozprávaním, že to je z dôvodu zvyšovania cestovného.

Riešenie je veľmi jednoduché a nie je ich 50. Riešenie sa nazýva "znárodnenie".
Paradizmus plánuje znárodniť výrobné prostriedky. Výraz "znárodnenie" by sme však mali prehodnotiť, pretože to smeruje k predstave národa, alebo nacionalizmu a to by malo (vo svete bez hraníc) patriť minulosti. Radšej by sme mali používať slovo "komunitizácia" výrobných prostriedkov. Ak roboty patria spoločnosti, celá spoločnosť môže mať úžitok z ich produkcie.
Modernizácia nesmie vytvárať chudobných ľudí, ale ľudí dobre zabezpečených. Nemáme veľa možností ako to urobiť. Ak výrobné prostriedky patria menšine, alebo dokonca aj väčšine, nie sú žiadne záruky, že to prinesie osoh celej spoločnosti.

Ak sa média o tom nezmieňujú, je to preto, že hovoriť o tom by znamenalo spochybňovať systém, ktorý dáva moc vlastníkom kapitálu a výrobných prostriedkov.
Preto je na nás, aby sme o tom hovorili. Otvárajme v našich komunitách debaty o skutočnom probléme prerozdeľovania produkcie a oboznamujme ľudí okolo nás, že "komunitizácia" výrobných prostriedkov nie je len žiadúca, ale nevyhnutná.

Choď na stránku  1 2 3 ... 11 12 13 ... 36 37 38