Paradism

FAQ

 • Ako môžem pomôcť?
  Ste srdečne vítaný aby ste nám pomohli s našou obhajobou Paradizmu.


  • Môžete pomôcť zviditeľniť a zvýšiť náš vplyv používaním sociálnych sietí ako Facebook, Twitter a Youtube. Pripínajte linky na stránky sk.paradism.org na svoju nástenku, blogy a webstránky a používajte funkcie like, share a komenty tak veľmi ako sa len dá. Sociálne siete sú veľmi jednoduchým a účinným spôsobom ako síriť nové myšlienky, ako paradizmus.

  • Kontaktujte svojho miestneho sprievodcu. Kliknite sem. Hnutie paradizmu je zastúpené na každom kontinente. Akcie a mítingy môžu byť zorganizované aj niekde pri vás.

  • Navštevuje stránku paradizmu pravidelne, lebo každý týždeň sa pridáva ďalší obsah.

  • Zvýšte svoje znalosti paradizmu tak, aby ste mohli ostatných vzdelávať so sebaistotou.

  • Buďte vášnivý a vzrušený paradistickou víziou budúcnosti a povedzte o svojom entuziazme aj ostatným.

  • Podporujte politické strany, ktoré prijali myšlienku paradizmu do svojej platformy.

  • Zúčastnite sa celosvetových protestov za zmenu spoločnosti a podporujte paradistické myšlienky v debatách a diskusiách. Kontaktujte svojho miestneho zodpovedného za podporné materiály.

  • Bojkotujte mainstreamové médiá, ktoré sú kontrolované mocenskou elitou, ktorej cieľom je vytvoriť strach a rozdeľovať ľudí, aby udržali status quo. Zvoľte si alternatívne médiá a podporujte ostatných, aby to urobili tiež.

  • Vytvorte si zmysel pre jednotu. Vzdiaľte sa od toho, čo nás rozdeľuje (nacionalizmus, rasizmus, úzkoprsosť, predsudky,...) a cíťte spojenie so všetkými ľuďmi sveta. Raj nemožno vybudovať bez všeobecnej lásky a bratstva medzi ľuďmi.

 • Prečo je spoločnosť bez práce a peňazí neodvratná?
  Stroje pracujú lepšie, rýchlejšie, lacnejšie ako ľudia, ktorí budú aj tak a čoraz rýchlejším tempom nahradzovaní. To vedie ku koncu práce.

  Aby sa zabránilo vzburám stále rastúceho množstva nezamestnaných, ktorí žijú v biede, spoločnosť im bude musieť poskytnúť kvalitu života, vyplývajúcu z našich ziskov z produktivity.

  Koniec peňazí príde trochu neskôr, keď naša technológia bude schopná vytvoriť hojnosť tovarov a služieb, ktoré používame.

  Aj keď je Raj na Zemi neodvratný, cesta k jeho dosiahnutiu môže byť celkom bolestivá. Paradizmus nasmeruje spoločnosť na cestu menšieho odporu a utrpenia.
 • Niektoré ľudské práce budú vždy požadované. Čo bude motivovať ľudí aby ich robili, keď už raz nebudú peniaze?
  Ak nebudú existovať peniaze pre motiváciu ľudí k práci, nikto nebude chcieť
  plniť úlohy nutné pre spoločnosť, a ktoré nemôžu byť vykonané robotmi.

  Tento predpoklad mnohých vedie k viere, že spoločnosť bez peňazí je veľmi vzdialená skutočnosť, ak nie nemožná, ak budú vždy existovať úlohy požadujúce účasť, alebo vstup človeka.
  Tento predpoklad je nesprávny a Paradizmus, spoločnosť bez práce a peňazí určite nie je vzdialenou realitou. Je plne dosiahnuteľná našou generáciou.

  V prvom rade, myslieť si že spoločnosť potrebuje pre bezproblémové fungovanie peniaze, je nesprávne. Ľudia žili v harmonickej spoločnosti dávno pred tým, než boli vytvorené peniaze. Ešte aj dnes existujú odľahlé kmene, ktoré fungujú bez peňazí. Žijú z hojnosti ich prirodzeného prostredia a s kmeňovou štruktúrou, kde solidarita a spolupráca zabezpečuje, že nikto nebude ukrátený.

  Niekto môže argumentovať, že v modernej spoločnosti by mali byť peniaze stále nevyhnutné, aby všetko fungovalo.
  Podľa vedy to nie je pravda.

  Za predpokladu že úloha nie je čisto mechanická a dokonca skomplikovaná základnými poznávacími zručnosťami, vedecké štúdie dokazujú, že peniaze nie sú stimul.

  Stáva sa to dokonca kontraproduktívne, ak väčšia finančná odmena môže viesť k horšiemu výkonu. Tento neočakávaný výsledok bol testovaný a dokazovaný znova a znova, v mnohých rozdielnych kultúrach.

  Peniaze budú motiváciou tak dlho, ako budeme mať ľudí v prežívajúcom spôsobe života. To je dôvod, prečo kapitalizmus a peňažný systém podporuje to, že veľa ľudí nemá finančné zabezpečenie. Udržiavanie ľudí v neistote prežitia a v ich kvalite života, ich vedie k závislosti na práci a to potrebuje systém, aby prežil.

  Čo sa stane v spoločnosti, kde neistota ľudí nie je viac faktorom, ktorý ich núti pracovať?

  Vedci už majú odpoveď. Študovali čo motivuje ľudí, keď peniaze nie sú problémom, keď je zabezpečené prežitie a kvalita života ľudí.
  Objavili, že ľudia sa stále budú angažovať v aktivitách prospešných pre komunitu. Napríklad veľa, ak nie väčšina dôchodcov, naďalej pracuje bez mzdy v charitatívnych a iných organizáciach.

  Vedci objavili 3 faktory, ktoré motivujú ľudí pracovať a vykonávať úlohy lepšie, keď peniaze už nie sú problémom: autonómia, majstrovstvo a účel.

  Autonómia.
  Ľudia nie sú stavaní na to, aby boli riadení a kontrolovaní. Keď riadia sami seba, lepšie sa angažujú v aktivitách a to vedie k lepšiemu výkonu.

  Majstrovstvo.
  Ľudia sa radi učia nové veci a zdokonaľujú v nich. Strávia hodiny učením hry na gitaru, len preto aby v tom boli lepšími. Páči sa im byť niečím vyzývaní a zvládať to. Veľa si vytrpia, len aby dosiahli vrchol hory.

  Účel.
  Ľudia sa budú angažovať a predvádzať lepšie výsledky, ak je to pre vyšší cieľ, než akým chceli prispieť.

  Paradizmus bude naplno používať všetky tri faktory, aby zabezpečil svoju stabilitu a kontinuitu.
  - Zavedením slobodnej spoločnosti bez akejkoľvek moci, si budú ľudia užívať úplnú samostatnosť. Pozri "Svet bez vlády".
  - Paradizmus bude tiež poskytovať všetky prostriedky a výučbu aby pomohol ľuďom dosiahnuť majstrovstvo v oblasti ktorú si zvolili.
  - Paradizmus bude všetkých podporovať v ich vyšších záujmoch, dokonca im tak umožní viac prispieť do spoločnosti.

  Paradizmus chápe, že každý kto je súčasťou ľudskej rasy má prispieť. Každý je dôležitý a cenný, presne tak ako je každá bunka dôležitá a cenná pre celé telo.

  Paradizmus nám napomôže uvedomiť si čo nás všetkých spája, že existuje niečo väčšie než sme my.
  Sme časťou niečoho väčšieho ako toho, čo nazývame "ľudstvo". Sme podobný bunke vo veľkej žijúcej bytosti, v ľudstve. Všetci máme svoju úlohu, funkciu plniť niečo, čím môžeme naplniť sami seba: všetci máme vyšší cieľ, prispieť k blahobytu a šťastiu ľudstva.

  Veci budú urobené preto, že bude potrebné aby boli urobené. Nie je potrebné množstvo peňazí pre skutočne zodpovedných a samo - motivovaných ľudí.

 • Ak nebudú väzenia ani polícia, ako budeme jednať so zločincami?
  Paradizmus zavedie rovnostársku spoločnosť. Keď je všetko zadarmo a každý si užíva rovnaké kvality života, neexistuje dôvod na zločin a zmocňovanie sa majetku iných.
  Kriminalita bude veľmi zredukovaná a spôsobovaná možno len niekoľkými jedincami s mentálnou poruchou.
  Väznice sú miesta, ktoré spôsobujú rovnaký problém ako majú napraviť. Niekto kto je agresívny, je vlastne niekto kto trpí. Násilný ľudia budú posielaní do nemocníc a centier starostlivosti, kde okrem liečby budú dostávať lásku tak potrebnú na prekonanie ich nedostatkov alebo choroby.
  Je na mieste pripomenúť, že ľudstvo žilo po väčšinu svojej histórie bez väzníc a polície. Je toho z prirodzeného spôsobu života dosť, čo by sme sa mali znovu naučiť od našich predkov.
 • Aký je rozdiel medzi Paradizmom a "zdrojovou" ekonomikou?
  Paradizmus je zameraný na kompletné potlačenie práce a jej nahradenie robotmi, čo vedie k potlačeniu peňazí. S Paradizmom viac neexistuje ekonomika, keďže nie sú peniaze.

  Naša technológia bude tým, že všetkého bude hojnosť a všetko bude obnoviteľné, modelovať funkčnosť prírody. Tak zahŕňa všetky naše prostriedky, ktoré môžu byť vytvorené a natrvalo recyklované.

  Keď je vďaka udržateľnej technológii vyrobené všetkého hojne, nie je potrebné úsporné riadenie zdrojov.
  Ekonomika existuje len v spoločnostiach s nedostatkom skúseností.

  Peniaze dokonca nebudú nutné ani pre adekvátne rozdelenie tovaru a služieb. O ich výrobu a distribúciu sa postarajú superpočítače. Všetkým budú oddane slúžiť ich osobní roboti. Všetko čo bude potrebné pre ľudí , bude vyjadriť svoje potreby robotom a superpočítačom, ktoré im to splnia.
 • Ako navrhujete, aby sme vyriešili súčasnú svetovú krízu?
  Peňažný systém sa rúca a to je veľmi žiadúce. Bude nasledovať vytvorenie jednotnej meny a svetovej vlády*. To je opatrenie a nevyhnutná prechodná fáza pred tým, než môžeme vytvoriť svet bez peňazí a vlády.

  Vložením tvorby peňazí do rúk malej skupine ľudí, im bolo umožnené vytvárať podľa želania hospodárske rozmachy a úpadky, čo potrebovali na zvýšenie svojho dohľadu. Nikdy nebol nedostatok peňazí na financovanie ich vojen a nikdy dosť dlhov na zotročenie ľudí a národov.

  Vytvorenie jednotnej meny pod kontrolou svetovej vlády, bude mať rovnaký efekt ako transfúzia krvi do umierajúceho tela. Bude to otváranie brány, ktorá bránila ľudstvu uskutočňovať svoje sny.

  Nebude viac nedostatok peňazí na financovanie projektov. Jediným obmedzením môže byť to, či je alebo nie je hodný našej energie a nášho času.

  Priority sú samozrejmé. Koniec chudoby, ozdravenie Zeme, vývoj a realizácia technológií, ktoré oslobodia ľudstvo od práce.

  Ďalšou významnou prioritou by bolo zrušenie veľkých super mocností a impérií, ktoré ohrozujú bezpečnosť sveta. Planéta bude oveľa bezpečnejšia s malými štátmi zjednotenými pod svetovou federáciou.

  * Slovo "vláda" v skutočnosti nie je vhodné, keď hovoríme o budúcej svetovej vláde. Táto vláda nebude vládnuť ani ovládať ľudí. Bude spravovať, vyhľadávať dodávky peňazí, enrgie, prostriedkov atď... Mali by sme radšej použiť výraz "svetová administratíva". Bude spravovať zem, ale nie riadiť ľudí.

 • Nebude to nebezpečné, že nám budú vládnuť superpočítače?
  Superpočítače nám budú slúžiť, nie nám vládnuť.
  V rozhodnutiach o budovaní mostov, ciest, škôl, výrobe áut, počítačov atď... by sme radšej mali prenechať úlohu superpočítačom, ako nechávať ju politikom, ktorých názory môžu byť ovplyvnené osobnými záujmami.

  Výkonné počítače môžu predvídať nejaký nedostatok a priradiť prostriedky, kde a kedy sú potrebné, lepšie ako nejaký človek.

  Inteligentné stroje sú podobné sluhom, sú programované aby nás obsluhovali a ich jediný záujem je šťastie a pohoda svojich pánov.