Paradism

Vitajte v Paradizme

Technológia môže oslobodiť ľudstvo od otroctva práce a peňazí. Paradizmus je politický systém, ktorý bezpečne prevedie ľudstvo zmenami vedúcimi do skutočného Raja na Zemi.
Je založený na nových technológiách, ako je robotika, genetické inžinierstvo a nanotechnológie. Celá výroba, všetky prostriedky, služby a zdroje, môžu byť efektívne bez účasti človeka a môžu byť znárodnené. Keď budú znárodnenú výrobu a služby poskytovať roboty, peniaze sa stanú prežitkom, pretože všetky výrobky a služby môžu byť zadarmo.

(Čítať viac)

(V prekladaní do Slovenčiny budeme pokračovať, prosím navštívte túto stránku častejšie.)

Svet bez práce

Ľudia nechcú viac práce, chcú viac slobody. Cieľom Paradizmu je dať všetku prácu strojom a oslobodiť tak ľudí od nútenej práce. V raji, v ktorom si 1% ľudí užíva z prínosu technológie, si tiež môže užívať zvyšných 99%. Zisky ktoré priniesla produktivita, budú prerozdelené pre všetkých, nielen pre niektorých.

Svet bez peňazí

Keď roboty prevezmú všetku výrobu a služby a ich produkcia bude dostupná každému, nebudú potrebné peniaze. Zdroje budú rozumne zdieľané a používané, aby to každému prinieslo pohodlie. Každý bude mať nárok na zdravie a voľný čas. S ničím sa nebude obchodovať za nejakú cenu. Svoju tvorbu a príspevky bude každý ponúkať ostatným. Láska sa stane novou menou.


News Articles

Svet bez vlády

V raji nie sú nijaké krajiny, pretože v raji nie sú hranice. Nie sú tam väznice, pretože tam niet polície. Nie sú tam politici, pretože tam niet ani vlády. Z človeka sa nemôže stať otrok, predmet, ani nemôže byť zmenený na poslušnú ovcu. To je zločin proti ľudskosti. Človek nesmie byť riadený nikým iným než sám sebou. Človek je pánom svojho vlastného života, strojca svojho vlastného osudu.

Poriadok vo svete

V našom súčasnom hospodárskom systéme, kde v každom rozhodnutí prevláda maximálny zisk, je malý záujem o boj so znečistením. Vzbudzuje znepokojenie až keď je už neskoro. Zdravie a pohoda ľudí a všetkých foriem života je najvyššou, ak nie jedinou prioritou Paradizmu.
Prostriedky budú použité predovšetkým na ozdravenie zeme a na udržanie bezpečia a čistoty po celý život.
To znamená bezprostrednú, jednostrannú a kompletnú demilitarizáciu, spolu s demontážou a zákazom všetkých zbraní vytvorených pre zabíjanie alebo ubližovanie ľuďom.Contact Us